NIT Surat JEE Main 2015 Cutoff – Round 1

Quota Branch name Open Rank OBC Rank SC Rank ST Rank
OR CR OR CR OR CR OR CR
HS 5 year Integrated M.Sc. In Chemistry 15140 37511 37556 83064 159523 279147 256725 274832
OS 5 year Integrated M.Sc. In Chemistry 5762 23553 23719 39006 104535 130159 198571 227728
HS 5 year Integrated M.Sc. In Mathematics 16011 29841 44655 83341 95254 195501 263148 281363
OS 5 year Integrated M.Sc. In Mathematics 8922 21400 27375 35884 82147 128719 207324 223657
HS 5 year Integrated M.Sc. In Physics 7198 29157 48768 82490 157365 185983 300369 305113
OS 5 year Integrated M.Sc. In Physics 6994 18175 27217 33844 87911 127994 211803 215321
HS Chemical Engineering 8176 14946 19535 37319 92202 127212 114951 147842
OS Chemical Engineering 7524 12885 13572 22464 66585 81894 120146 125833
HS Civil Engineering 5158 14263 16829 32105 53894 93767 67326 88167
OS Civil Engineering 8355.1 11171 12921 16075 60238 63731 37011 51596
HS Computer Engineering 209 4890 7438 19932 28683 90053 36600 105032
OS Computer Engineering 543 4444 5756 11268 23418 43613 74411 97653
HS Electrical Engineering 848 8917 14202 24407 17647 81896 62601 103714
OS Electrical Engineering 4857 8301 11082 14062 40097 54924 74204 80404
HS Electronics & Communication Engineering 4986 12445 27036 36971 92076 119529 121183 155453
OS Electronics & Communication Engineering 4062 7157 8299 13282 49430 60194 88986 100550
HS Mechanical Engineering 1341 7384 7484 20774 29643 58768 46753 100979
OS Mechanical Engineering 2246 7773 7976 13075 20703 53605 33149 82723

NIT Surat JEE Main 2015 Cutoff – Round 2

Quota Branch name Open Rank OBC Rank SC Rank ST Rank
OR CR OR CR OR CR OR CR
HS 5 year Integrated M.Sc. In Chemistry 27625 46934 81148 110585 244300 336306 300369 325160
OS 5 year Integrated M.Sc. In Chemistry 5762 27831 36490 40691 104535 165702 244884 255429
HS 5 year Integrated M.Sc. In Mathematics 18471 42214 55970 113492 165349 326776 263148 281363
OS 5 year Integrated M.Sc. In Mathematics 19149 25926 32152 39390 130945 156058 220686 239982
HS 5 year Integrated M.Sc. In Physics 15005 37046 53082 95440 157365 251354 327272 333111
OS 5 year Integrated M.Sc. In Physics 15656 23784 30625 38156 88752 164319 242956 260888
HS Chemical Engineering 11529 18398 20887 42967 114172 145618 135080 216868
OS Chemical Engineering 10969 15131 20329 24827 81894 98272 120146 175659
HS Civil Engineering 5158 16827 28449 38566 53894 107281 75926 155550
OS Civil Engineering 10275 12624 17228 17904 63232 79994 40442 78494
HS Computer Engineering 1419 8176 9919 27200 86545 113656 72255 159559
OS Computer Engineering 3771 7101 9920 13282 38559 67039 86722 121063
HS Electrical Engineering 7024 12966 14202 29715 17647 90751 128295 144516
OS Electrical Engineering 8134 10178 11082 16515 51614 74294 79623 92781
HS Electronics & Communication Engineering 5955 15752 28375 41474 94430 152719 169488 210302
OS Electronics & Communication Engineering 6981 9045 10206 16795 49618 78925 94058 118133
HS Mechanical Engineering 2422 9596 12459 25287 29643 64304 46753 114951
OS Mechanical Engineering 6496 9873 12227 15150 36722 75045 65673 103039

NIT Surat JEE Main 2015 Cutoff – Round 3

Quota Branch name Open Rank OBC Rank SC Rank ST Rank
OR CR OR CR OR CR OR CR
HS 5 year Integrated M.Sc. In Chemistry 27625 52331 81148 136268 244300 371342 300369 333111
OS 5 year Integrated M.Sc. In Chemistry 5762 30481 39333 44505 104535 168086 260888 267728
HS 5 year Integrated M.Sc. In Mathematics 19868 47808 55970 133021 165349 380749 263148 281363
OS 5 year Integrated M.Sc. In Mathematics 19149 28918 32152 40350 133305 174206 220686 254369
HS 5 year Integrated M.Sc. In Physics 15005 42831 53082 136584 157365 363679 327272 357865
OS 5 year Integrated M.Sc. In Physics 15656 24014 30625 38156 166944 179057 242956 263958
HS Chemical Engineering 11529 20376 20887 46930 131274 153747 135080 225472
OS Chemical Engineering 10992 16336 22344 25296 91324 101071 120146 190304
HS Civil Engineering 5158 18592 28449 42967 53894 107281 75926 159559
OS Civil Engineering 10275 13455 17478 18554 63232 81264 40442 90442
HS Computer Engineering 1419 9443 10130 28237 86545 127212 72255 174829
OS Computer Engineering 5095 7595 9920 14386 38559 67039 86722 121063
HS Electrical Engineering 7024 13805 14202 31555 51074 109959 128295 147842
OS Electrical Engineering 8172 10906 11082 17074 51614 74294 79623 104496
HS Electronics & Communication Engineering 5955 18427 28375 43326 94430 162185 169488 240932
OS Electronics & Communication Engineering 6981 9261 10206 17440 49618 82117 94058 134453
HS Mechanical Engineering 2422 9711 12459 27693 29643 65479 46753 116640
OS Mechanical Engineering 6496 10499 12272 16358 36722 77085 65673 103039

NIT Surat JEE Main 2015 Cutoff – Spot Round

Quota Branch name Open Rank OBC Rank SC Rank ST Rank
OR CR OR CR OR CR OR CR
HS 5 year Integrated M.Sc. In Chemistry 39245 58032 119536 145068 171648 393731 304768 333111
OS 5 year Integrated M.Sc. In Chemistry 25358 32883 40298 46052 104535 183069 279532 282707
HS 5 year Integrated M.Sc. In Mathematics 23724 54935 72225 136584 263743 386262 200848 281363
OS 5 year Integrated M.Sc. In Mathematics 19034 31751 32152 42753 133305 182939 220686 284271
HS 5 year Integrated M.Sc. In Physics 15005 53316 56449 137009 157365 395264 393832 436346
OS 5 year Integrated M.Sc. In Physics 16901 28191 29143 43039 145954 183156 242956 278126
HS Chemical Engineering 12996 22299 41652 52589 131274 153747 135080 225472
OS Chemical Engineering 10992 17129 22344 25296 91324 104375 165466 190304
HS Civil Engineering 5158 20442 29842 43001 53894 110163 75926 159559
OS Civil Engineering 8544 14901 17478 19867 63232 81809 40442 90442
HS Computer Engineering 2031 11150 16037 29656 86545 127212 72255 177007
OS Computer Engineering 5095 8460 9920 15455 38559 67039 86722 121063
HS Electrical Engineering 7024 14869 24486 37556 51074 109959 140991 147842
OS Electrical Engineering 9163 11922 12275 18054 51614 74294 92781 104496
HS Electronics & Communication Engineering 5955 21086 32327 51053 94430 170005 169488 240932
OS Electronics & Communication Engineering 5627 9479 10206 17224 49618 87414 94570 120146
HS Mechanical Engineering 2422 10923 12459 28375 29643 72956 46753 128295
OS Mechanical Engineering 6496 11128 12272 16562 36722 84785 65673 103039

JEE Main Cutoffs of all NITs :

NIT Agartala Cutoff NIT Arunachal Pradesh Cutoff NIT Calicut Cutoff NIT Durgapur Cutoff NIT Hamirpur Cutoff NIT Jalandhar CutoffNIT Kurukshetra Cutoff NIT Manipur Cutoff NIT Nagaland Cutoff NIT Patna Cutoff NIT Raipur Cutoff NIT Surat Cutoff NIT Silchar Cutoff NIT Surathkal Cutoff NIT Uttarakhand Cutoff NIT Allahabad Cutoff NIT Bhopal Cutoff NIT Delhi Cutoff NIT Goa Cutoff NIT Jaipur Cutoff NIT Jamshedpur Cutoff NIT Mizoram Cutoff NIT Meghalaya Cutoff NIT Nagpur CutoffNIT Puducherry Cutoff NIT Rourkela Cutoff NIT Srinagar Cutoff NIT Sikkim Cutoff NIT Trichy Cutoff NIT Warangal Cutoff

Comments

comments