NIT Nagpur JEE Main 2015 Cutoff – Round 1

Quota Branch name Open Rank OBC Rank SC Rank ST Rank
OR CR OR CR OR CR OR CR
HS Architecture 433 1244 1301 2927 4572 5764 17794 28412
OS Architecture 980 1709 2032 3087 7883 9449 11871 16193
HS Chemical Engineering 6061 12232 14859 19779 49402 64731 103100 151161
OS Chemical Engineering 5605 11160 14475 20631 61126 78137 118150 131994
HS Civil Engineering 6266 11122 11742 18900 37814 61407 131886 150146
OS Civil Engineering 5223 8526 9440 12792 41531 58080 61637 69373
HS Computer Science & Engineering 277 2915 4990 7749 8803 24161 40432 97715
OS Computer Science & Engineering 573 2718 4765 6393 18878 36591 38745 70274
HS Electrical & Electronics Engineering 1962 6001 7076 13207 34768 49262 64456 146212
OS Electrical & Electronics Engineering 1934 4793 8129 9727 34389 48350 41373 77133
HS Electronics & Communication Engineering 2192 5155 6593 12109 25854 45722 119565 135444
OS Electronics & Communication Engineering 1391 3615 6396 8095 22415 42162 75610 79046
HS Mechanical Engineering 828 5755 5842 8576 17896 38767 106040 110551
OS Mechanical Engineering 2610 5268 6108 9252 30543 45421 42820 53370
HS Metallurgical & Materials Engineering 6545 17087 20473 29623 65675 87223 193670 231794
OS Metallurgical & Materials Engineering 11560 16726 21325 26396 92667 102000 138802 149567
HS Mining Engineering 13042 20121 27994 35634 67788 98391 251328 251328
OS Mining Engineering 7714 13822 20188 24186 60986 93293 91593 101998

NIT Nagpur JEE Main 2015 Cutoff – Round 2

Quota Branch name Open Rank OBC Rank SC Rank ST Rank
OR CR OR CR OR CR OR CR
HS Architecture 580 1417 2026 3497 7221 8004 17794 32755
OS Architecture 1057 1943 3551 4279 7883 11595 11871 21153
HS Chemical Engineering 7802 14640 18709 24136 70028 91394 114008 208921
OS Chemical Engineering 5605 13185 18882 23299 61126 95782 118150 171292
HS Civil Engineering 7258 12884 16721 20700 37814 75104 137339 192159
OS Civil Engineering 6650 10530 11453 15812 41531 69982 87304 94939
HS Computer Science & Engineering 2047 4159 4990 9577 8803 50138 103100 165594
OS Computer Science & Engineering 1868 4192 6104 8370 23828 52411 68801 79046
HS Electrical & Electronics Engineering 4228 8649 14179 16406 34768 67824 64456 178488
OS Electrical & Electronics Engineering 4660 6578 9178 11173 40623 58280 41373 83531
HS Electronics & Communication Engineering 3719 7342 9020 14625 25854 68048 119565 166450
OS Electronics & Communication Engineering 4011 5107 7268 9727 37661 55428 81099 100550
HS Mechanical Engineering 2487 6315 6609 12923 19395 61889 106040 118574
OS Mechanical Engineering 3067 6375 6887 10381 41395 52498 75610 97835
HS Metallurgical & Materials Engineering 12631 19298 23682 34627 75835 111546 231794 264557
OS Metallurgical & Materials Engineering 14394 19554 22292 27646 101574 108064 142705 181443
HS Mining Engineering 18462 24841 34610 38909 102328 120544 276771 276771
OS Mining Engineering 7714 19936 20188 27126 83381 108017 101998 116424

NIT Nagpur JEE Main 2015 Cutoff – Round 3

Quota Branch name Open Rank OBC Rank SC Rank ST Rank
OR CR OR CR OR CR OR CR
HS Architecture 580 1581 2026 3809 7221 8004 17794 40749
OS Architecture 1057 2124 3560 4441 7883 11756 11871 21153
HS Chemical Engineering 9927 16009 18709 25307 70028 94995 114008 229874
OS Chemical Engineering 5605 14463 18882 23512 76554 108235 118150 171292
HS Civil Engineering 7258 15674 17537 24050 37814 75835 137339 205569
OS Civil Engineering 6775 11006 11646 15982 41531 73302 87304 95251
HS Computer Science & Engineering 2047 4567 4990 10004 8803 54660 103100 178488
OS Computer Science & Engineering 1868 4435 6104 9534 23828 52533 68801 97988
HS Electrical & Electronics Engineering 4821 9810 15708 18429 34768 69232 64456 193670
OS Electrical & Electronics Engineering 4660 6779 9178 11453 40623 64787 41373 101998
HS Electronics & Communication Engineering 3719 8298 9020 15607 25854 68048 119565 202837
OS Electronics & Communication Engineering 4011 5214 7268 10010 40111 62623 81099 100550
HS Mechanical Engineering 2487 6838 7853 14042 19395 63921 106040 118574
OS Mechanical Engineering 4576 6679 6887 10382 41395 53605 75610 97835
HS Metallurgical & Materials Engineering 12631 21099 25519 36562 101052 120667 231794 264557
OS Metallurgical & Materials Engineering 14394 20954 22292 29414 101574 127670 142705 205293
HS Mining Engineering 18462 26774 34610 40077 102328 123626 276771 276771
OS Mining Engineering 13009 22081 24186 27333 83381 109097 116424 131912

NIT Nagpur JEE Main 2015 Cutoff – Spot Round

Quota Branch name Open Rank OBC Rank SC Rank ST Rank
OR CR OR CR OR CR OR CR
HS Architecture 571 1923 2444 4352 7221 8398 17794 43536
OS Architecture 1057 2802 3560 4700 7883 11378 11871 21153
HS Chemical Engineering 9927 18077 19153.1 26427 33296 101052 114008 279222
OS Chemical Engineering 7015 16267 19919 23512 76554 115083 109554 171292
HS Civil Engineering 7258 16843 17537 24050 37814 83395 150146 257264
OS Civil Engineering 6775 11481 13527 18506 41531 73302 87304 95251
HS Computer Science & Engineering 2184 5067 5514 10798 8803 54660 103100 178488
OS Computer Science & Engineering 3049 4663 6104 9534 23828 52533 68801 97988
HS Electrical & Electronics Engineering 4821 12398 13152 18709 34768 76649 64456 233075
OS Electrical & Electronics Engineering 4817 6779 9999 12268 42179 64787 41373 101998
HS Electronics & Communication Engineering 3719 9547 10860 16071 25854 86072 119565 146212
OS Electronics & Communication Engineering 3214 5214 7268 10010 40111 62623 81099 100550
HS Mechanical Engineering 2487 7494 7853 14042 19395 68656 106040 118574
OS Mechanical Engineering 4576 6887 7071 11872 41395 53605 75610 97835
HS Metallurgical & Materials Engineering 15335 22877 25519 34952 101950 120667 322880 339768
OS Metallurgical & Materials Engineering 14394 20954 22292 29414 101574 137609 160622 205293
HS Mining Engineering 23330 27486 30029 40837 102328 135946 299113 299113
OS Mining Engineering 16726 23586 25137 28126 83381 109097 188785 197384

JEE Main Cutoffs of all NITs :

NIT Agartala Cutoff NIT Arunachal Pradesh Cutoff NIT Calicut Cutoff NIT Durgapur Cutoff NIT Hamirpur Cutoff NIT Jalandhar CutoffNIT Kurukshetra Cutoff NIT Manipur Cutoff NIT Nagaland Cutoff NIT Patna Cutoff NIT Raipur Cutoff NIT Surat Cutoff NIT Silchar Cutoff NIT Surathkal Cutoff NIT Uttarakhand Cutoff NIT Allahabad Cutoff NIT Bhopal Cutoff NIT Delhi Cutoff NIT Goa Cutoff NIT Jaipur Cutoff NIT Jamshedpur Cutoff NIT Mizoram Cutoff NIT Meghalaya Cutoff NIT Nagpur CutoffNIT Puducherry Cutoff NIT Rourkela Cutoff NIT Srinagar Cutoff NIT Sikkim Cutoff NIT Trichy Cutoff NIT Warangal Cutoff

Comments

comments