IPU Branchwise cut offs | IPU CUT OFFS | IPU OPENING AND CLOSING RANKS 2009

 

IPU Cut offs 2009 : -

 

College Branch Closing Rank
USIT CSE 740
USIT IT 1174
IGIT ECE 1840
IGIT CSE 2013
IGIT MAE 4502
MSIT CSE 2964
MSIT EEE 6213
MSIT IT 3639
MSIT ECE 3292
AIT CSE 3433
AIT ECE 3545
NIEC CSE 4832
NIEC MAE 11490
NIEC ECE 5138
PREMSUKH CSE 6039
PREMSUKH MAE 14424
PREMSUKH IT 7855
PREMSUKH ECE 7005
HMR CSE 6989
HMR MAE 14507
HMR EEE 11281
HMR IT 9189
HMR ECE 8217

 

 

For more details logon to : –

http://www.scribd.com/doc/25666697/Ipu-Cut-Off-List-2009

 

Leave a Reply